Без свободен час

Ръководители на групи по проект “ Твоят час“
Виж повече >>

ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ТЕМИ ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, КОИТО НЯМА ДА СЕ ВОДЯТ ОТ УЧИТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ
Виж повече >>