Бюджет

Бюджет 2020 година >>
Бюджет 2020 >>
Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на Бюджет 2019 за периода 01.01.2020- 30.06.2020 година >>
Бюджет 2020 >>
Бюджет 2020 >>
Начален бюджет за 2019 година >>
Начален бюджет за 2019 година >>
Бюджет 2019 година >>
Бюджет 2019- виж повече >>
Бюджет 01/01- 31/03/2019 година >>