Обществени съвети

Обществени съвети

Протокол №1- виж повече >>

Протокол №2- виж повече >>

Протокол № 3- виж повече >>

Правилник – виж/ изтегли от тук >>

Заповед – виж/ изтегли от тук >>

Протокол №2 за заседание на Обществен съвет от дата 13/03/2017 година- виж/ изтегли от тук >>

Отчет бюджет 2016 година- виж/ изтегли от тук >>

Протокол за заседание на Обществен съвет от дата 04/11/2016 година- виж/ изтегли от тук >>

Избор на членове на ОС

Чл. 6 от ПСУДОС ал. 1, т.2 – над 500 ученици -7 члена

1. ФИНАНСИРАЩ ОРГАН общ. Белово
1.1 Ирина Цоклинова

2. Родители:
2.1 д-р Анелия Орозова IV
2.2 Спаска Панчова VI
2.3 Тамара Минкова VI
2.4 д-р Красимира Арабаджиева II
2.5 Ваня Стефанова XI, V
2.6 Станислав Казаков II ……

Резерви- Ани Луджева; Албена Андрова