План-прием

Процедура за попълване на незаети места след трети етап на класиране след завършен седми клас в паралелките с професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“ с интензивно изучаване на Английски език и професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“ с интензивно изучаване на Английски език през учебната 2020/ 2021 година>>

Списък на учениците записани в първи клас за учебната 2020/ 2021 година >>

Документи за записване за I-ви клас >>

Заявление – виж повече >>

Заповед за прием обновена – виж повече >>

Заповед- критерии за прием на ученици и график на дейностите за прием на ученици в първи и пети клас за учебната 2020/ 2021 година- виж повече >>

Заповед- училищен план- прием за първи и пети клас за учебната 2020/ 2021 година- виж повече >>

Заповед за провеждане на изпитите от националните външни оценявания- виж повече >>

График на дейностите за прием на ученици в първи и пети клас за 2019/ 2020 година >>

Училищен план прием за учебната 2019/ 2020 година за I и V клас- виж повече >>

Критерии за прием на ученици в I и V клас – виж повече >>

Училищен план-прием за учебната 2019/ 2020 година – виж повече >>

Протокол №1 – виж повече >>

Протокол №2 – виж повече >>

График на дейностите по приемане на ученици- виж повече >>

План прием на учениците в 8 клас за учебната 2018/ 2019 година- виж повече >>