Проекти

Програма и график за допълнителното обучение по Математика на група с ученици от 2 „а“ клас >>

Програма и график за допълнителното обучение по Български език на ученици от 2 „б“ клас >>

Програма и график за допълнителното обучение по Български език и литература на ученици от 3 „а“,“б“, „в“ клас >>

План и график за допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от 5 клас >>

План и график за допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от 6 клас >>

План и график за допълнителното обучение по Математика на група с ученици от 6 клас >>

План и график за допълнителното обучение по Математика на група с ученици от 7 „а“, „б“клас >>