Проекти

Проект

1 ) BG05M20P001-2.011-001

Подкрепа за успех ” по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж”

7 групи за допълнително обучение с ученици от III до IX клас

Проект

2 ) BG05M0 P001-2012-001

Образование за утрешния ден” по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж”

Дейност 6

Повишаване на дигиталните компетентности и умения на учениците под формата на извънкласни дейности/ клубове по интереси/ и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране.

2 клуба – Клуб „ Дигитален свят” – 10 клас

Клуб „ Компютърни науки” – 4 клас

Проект по НП „ Заедно за всяко дете”.

Модул „ Подпомагане на екипите за обхват”

НП – Без свободен час

Програма и график за допълнителното обучение по Математика на група с ученици от 2 „а“ клас >>

Програма и график за допълнителното обучение по Български език на ученици от 2 „б“ клас >>

Програма и график за допълнителното обучение по Български език и литература на ученици от 3 „а“,“б“, „в“ клас >>

План и график за допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от 5 клас >>

План и график за допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от 6 клас >>

План и график за допълнителното обучение по Математика на група с ученици от 6 клас >>

План и график за допълнителното обучение по Математика на група с ученици от 7 „а“, „б“клас >>